China Gate Valve məhsul bazarının təhlili

Çin Gate Valve məhsul bazarının təhlili

Ölkədə və xaricdə yerli və xarici klapan texnologiyasının və bazar tələbinin təhlili əsasında son illərdə sənaye klapanlarının inkişaf tendensiyası və investisiya istiqaməti və klapan sənayesinin yüksək və yeni texnologiyası öyrənilir. Xüsusilə, Qapı klapanları, kəpənək klapanları, glob klapanlar, təzyiq azaldıcı klapanlar, Kürəcikli klapanlar, Yoxlama klapanları

1. Neft və təbii qaz quyularının ağzı qurğuları üçün klapanlar.

2. Neft və təbii qaz uzun məsafəli boru kəmərləri üçün klapanlar.

3. Nüvə enerjisi üçün klapanlar.

4. Dənizdə neft klapanları.

5. Neft-kimya və elektrik enerjisi üçün klapanlar.

6. Ətraf mühitin mühafizəsi klapan.

7. Metallurgiya sistemləri üçün klapanlar.

8. Alüminium oksidi sənayesi üçün klapan.

9. Böyük kimya zavodu üçün klapanlar.

10. Şəhər tikintisi üçün klapanlar.


Göndərmə vaxtı: 24 noyabr 2021-ci il