Kimya və neft kimyası

NEWSWAY VANası, neft-kimya sahələrində tətbiq olunan olduqca geniş bir məhsul çeşidinə malikdir. Əl valfından keçid vanasına və ağır iş şəraitinə qədər məhsullarımız məhsulun və istehsal etibarlılığının artırılmasına, istismar müddətinin uzadılmasına və daha az texniki xidmət göstərilməsinə kömək edir. Bununla yanaşı, məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək və yüksəltmək üçün neft üçün güclü bir şəkildə neft emalı və texniki qrupun NEWSWAY VALFESİ kimi, neft emalı və neft-kimya sənayesində yeni vana həlləri inkişaf etdirəcəkdir.

Əsas proqramlar bazarı:

Neft Emalı Zavodu

Qaz Emalı Zavodu

Katalitik Çatlama, Alkilləmə Bitkiləri

Hidrotəmizləmə, Desulfuration

Aromatik istehsal / Polimer istehsalı

Əsas məhsullar:

Körük möhür klapanı

Gödəkçə Vana

Kriyojenik klapan

Nəzarət klapanı, işə salınmış klapan

Normal tökmə və saxta klapan