Kimya və neft-kimya

NEWSWAY VALVE neft-kimya sahələrinə tətbiq olunan çox geniş məhsul çeşidinə malikdir. Əl klapanından keçid klapanına və sərt iş şəraitinə qədər məhsullarımız məhsuldarlığı və istehsalın etibarlılığını yaxşılaşdırmağa, əməliyyat müddətini uzatmağa, daha az texniki xidmət göstərməyə kömək edir. Bundan əlavə, neft emalı kimi məhsulların keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və yüksəltmək üçün neftin güclü şəkildə emalı və texniki komandanın NEWSWAY VALVE emal və neft-kimya sənayesində yeni klapan həlləri hazırlamaqdır.

Əsas tətbiqlər bazarı:

Neft Emalı Zavodu

Qaz Emalı Zavodu

Katalitik krekinq, alkilasiya bitkiləri

Hidrotəmizləmə, kükürddən təmizləmə

Aromatik məhsulların istehsalı / Polimer istehsalı

Əsas Məhsullar: